Консалтинг › Допомога у створенні груп управління проектами

     Egis готова ділитися своїм широким досвідом та підтримувати різні компанії щодо створення груп управління проектами (ГУП).

     В умовах постійних змін перед багатьма компаніями та організаціями постає виклик обмеженості їхніх поточних можливостей, для подолання якої необхідна чітка система управління проектами. Протягом понад 60 років Egis накопичувала досвід у сфері управління складними та мультидисциплінарними проектами. Група має сертифікати ISO 9001 та ISO 14001, що є свідченням про її високі професійні стандарти та рівень.

     Аби підтримати своїх замовників на шляху до управління змінами, Egis надає їм допомогу щодо створення ГУП, а також залучає своїх експертів для визначення організаційної структури, оцінки потреб в людських ресурсах та навчанні, розробки внутрішніх процедур, що регулюють діяльність. В Україні наші експерти створили ГУПи у Львові, Києві та Дніпропетровську. Починаючи роботу над кожним завданням, Egis намагається дотриматися інтегрованого підходу до інженерних процесів, які відбуваються на окремих підприємствах, компаніях, їхніх проектах або проектних об’єктах. Розуміння глобальних цілей наших замовників дозволяє групі отримати найкращі серед можливих результати.