Консалтинг › Екологічна оцінка

     Egis – досвідчений партнер у сфері оцінки екологічного впливу (EIA) для різних інженерних проектів, що впроваджуються в різних країнах світу. Досвід групи спирається на апробовані методи та техніки оцінки, які допомагають визначити на передпроектному етапі основні групи зацікавлених сторін та запропонувати найбільш прийнятні для них стратегії.

     Egis може надати своїм замовникам підтримку для проведення екологічних аудитів, екологічної експертизи або оцінки впливу на навколишнє середовище (EIA), а також допомогу на будь-якому етапі проходження державної екологічної експертизи.

     На етапі реалізації проекту наші експерти можуть допомогти своїм замовникам провести моніторинг виявлених екологічних ризиків, застосувати методи геолокації, оцінити обсяги їхнього впливу у фізичному та монетарному виразах, підготувати звіти для зацікавлених сторін, а також вибудувати з ними ефективний діалог.

     В Україні Egis проводить екологічну оцінку майже для усіх своїх поточних проектів.