Консалтинг › Корпоративне управління

Egis готова поділитися своїм досвідом у сфері управління муніципальними компаніями, який дозволить забезпечити стале управління такими компаніями та надання комунальних послуг.

Усвідомлюючи існуючі обмеження пов’язані із доступністю послуг та можливістю залучення запозичень, Egis допомагає муніципальним компаніям покращити комерційний стан підприємства та надання послуг. З цією метою наші експерти:

  • проводять програми аудиту. Зазвичай, програми аудиту включають оцінку та проведення інвентаризації устаткування та майна компанії. Окрім того, аудит також може включати ознайомлення із практикою компанії щодо управління устаткуванням та активами, які пов’язані із організаційною структурою та інституційною організацією компанії;
  • оцінюють першочергові заходи. Першочергові програми розвитку охоплюють стратегії експлуатації та утримання, підходи до формування тарифної політики, заходи щодо збору доходів, тощо;
  • розробляють середньо- та довготерміновий плани розвитку. Як правило, такі плани включають плани корпоративного розвитку, а також довгострокові програми інвестицій, які спираються на результати фінансового моделювання та аналізу витрат та вигод.

Виходячи з окресленої сфери конкретних задач корпоративного розвитку, наші експерти пропонують замовникам перелік заходів щодо покращання організаційної та корпоративної структури, принципів прийняття рішень, внутрішніх документів компанії (статут, правила/положення компанії).