Усвідомлюючи важливість проведення попередніх досліджень, Egis прагне надавати якісні послуги технічної експертизи, які дозволять зробити проекти розвитку інфраструктури економічно доцільними та екологічно сталими. Задля цього Egis залучає широке коло фахівців, які виконують спеціалізовані технічні дослідження та вишукування, які допомагають зацікавленим сторонам проекту визначити можливі проектні альтернативи. Спираючись на отримані дані досліджень, інженери розробляють попередні проекти та оцінюють техніко-економічні показники майбутніх проектів. Таким чином, якість попередніх досліджень має безпосередній вплив на успіх впровадження майбутніх проектів.