Egis отримала новий контракт в Україні

Egis виконуватиме фінансований ЄК проект «Підтримка впровадження Угоди про Асоціацію та Національної Стратегії у сфері транспорту України»

Європейська Комісія присудила консорціуму компанії Dornier Consulting GmbH, Expertise France, Egis International та ТОВ Ежіс Україна контракт на виконання проекту «Підтримка впровадження Угоди про Асоціацію та  Національної Стратегії у сфері транспорту України». 

Проект має на меті зробити внесок у подальший розвиток і модернізацію транспортного сектору України шляхом (1) посилення співробітництва між Україною та ЄС щодо наближення нормативно-правового регулювання транспорту в межах Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, та (2) реалізації цілей Національної транспортної стратегії (НТС) та пріоритетів України. Також проект має допомогти посилити спроможність ключових зацікавлених сторін проекту щодо впровадження транспортного законодавства та Національної транспортної стратегії. Проект розпочався у січні 2016 року та буде виконуватися протягом 3 років.

Проект включає два основні компоненти. Компонент I направлений на надання допомоги щодо гармонізації законодавства у сфері транспорту  відповідно до пріоритетів Угоди про Асоціацію. Даний компонент включатиме:

  •  допомогу щодо наближення нормативно-правового регулювання із законодавством ЄС та розвиток інституційної спроможності у різних сферах транспорту;
  • допомогу щодо посилення адміністративних функцій впровадження та покращання транспортного  законодавства відповідно до вимог законодавства ЄС.

Компонент II передбачений для оновлення, впровадження та моніторингу НТС, у тому числі:

  • оновлення, впровадження та моніторингу виконання Стратегії;
  • впровадження пріоритетних заходів підтримки НТС;
  • підвищення прозорості та ефективності державного врядування у сфері транспорту;
  • залучення зацікавлених сторін до виконання проекту.

Головним бенефіціаром даного проекту виступає Міністерство інфраструктури України. Серед зацікавлених сторін проекту є різні організації та відомства у сфері автомобільного, залізничного, морського та авіаційного транспорту.