Проект будівництва біогазової станції на очисних спорудах м. Львова

Підтримка реалізації проекту та технічний нагляд

     Місто Львів є 7-м найбільшим містом України з населенням близько 800 000 жителів, розташований у північно-західній частині України. Компанія експлуатує 1100 км водних мереж, 17 водозаборів, розташованих на відстані 10-105 км від міста та дві станції по очистці стічних вод, розташованих на кожному березі річки Полтва (басейну Балтійського моря) у північно-східній частині міста. Обидва станції забезпечують повну біологічну очистку стічних вод загальною потужністю 490 тис. м3 на добу (відповідно 140 і 350 тис. м3) та робочою потужністю 460 тис. м3 на добу, обслуговуючи 760 тис. пов'язаних житлових користувачів та всіх промислових підприємств, розташованих у місті . Станції по очистці стічних вод займають територію 111 га. Загальна довжина каналізаційних мереж та колекторів становить 639,4 км, з них 185,5 км застаріли і повністю амортизовані. Станції були побудовані в 1960-70-х роках, а обладнання старе і зношене (крім обладнання, яке було встановлено завядки проекту Світового банку та грантового фінансування SIDA).

Україна
м.Львів
Дата: 2017-2020
Замовник : ЛМКП «Львівводоканал»
Фінансування : Спеціальний фонд акціонерів ЄБРР та Фонд країн раннього перехідного періоду - загальна вартість проекту оцінюється в 31,5 млн. євро

Коротко про проект

     Загальними цілями проекту є: (i) досягнення значної економії енергії за рахунок використання біогазу, отриманого в результаті процесу перемішування шламу для комбінованого виробництва електроенергії та тепла; (ii) поліпшення стабільної діяльності Компанії; (iii) досягнення скорочення викидів парникових газів; (iv) зменшення обсягу шламу з відповідним позитивним впливом на навколишнє середовище; і (v) поліпшення якості стічних вод, що проходить через Польщу до басейну Балтійського моря.

     Проект матиме значний демонстраційний ефект у регіоні, який слугуватиме прикладом впровадження інноваційних рішень з енергоефективності з високими екологічними перевагами.

Наша місія

В рамках цього проекту, команда Egis несе відповідальність за:

  • надання допомоги Компанії в реалізації Проекту, включаючи всі аспекти закупівель, адміністрування контрактів, технічний нагляд та виплати;
  • забезпечення принципів проектування Проекту (дайджест та інші проекти) на основі надійних вихідних даних, що стосуються вхідного якості впливу;
  • надання своєчасних рекомендацій та звітування перед Компанією у процесі адміністрування контракту;
  • сприяння адмініструванню контрактів на товари, роботи, постачання та монтажу та консультування Компанії стосовно всіх аспектів, які, на думку професіонала Консультанта, можуть поставити під загрозу успішну реалізацію Проекту та / або являти собою порушення умов договору;
  • якщо цього вимагатиме, Консультант буде зобов'язаний допомогти Компанії надавати Банку дані, поради та інформацію стосовно контрактів, які мають бути неупередженими та враховувати найкращі практики галузі;
  • надати технічну підтримку в реалізації Проекту для вимог ЄБРР та НЕФКО щодо екологічних та соціальних показників, включаючи формування внутрішнього потенціалу для сприяння своєчасній реалізації Плану заходів щодо довкілля та соціальних заходів.